نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

"بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از روند اجرای طرح سنجش."

"بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد از روند اجرای طرح سنجش."


مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از روند اجرایی طرح سنجش نواموزان بدو ورود به مدارس بازدید کردند.

رئیس آموزش و پرورش استثنائی استان یزد درجریان بازدید مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد ، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و دیگر اعضای ستاد سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان،  از پایگاه رسولیان و باغجه بان یزد گفت: تا کنون کار سنجش سلامت افزون بر 12 هزار نوآموز بدو ورود به دبستان انجام شده است.
 
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد "مصطفی پایدار" افزود: این طرح با هدف ارزیابی جسمانی و سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستان ، تشخیص و شناسائی به موقع نارسائی های جسمانی و تحصیلی نوآموزان و جای دهی تحصیلی مناسب و کمک به بهبود کیفی آموزش از 17 خرداد آغاز و تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.
 
"پایدار"  گفت 16 مرکز اولیه و یک مرکز تخصصی درسطح استان ارزیابی هایی شامل قد ، وزن ، دهان ودندان ، پزشک عمومی ، آمادگی تحصیلی ، اختلالات گفتاری ورفتاری نوآموزان را انجام می دهند .
 
وی جامعه هدف طرح را افزون بر22 هزار نوآموز بدو ورود به دبستان و 6 هزار و500 نوآموز پیش دبستانی در شهرستان های پایلوت ذکرکرد و افزود : تاکنون کار سنجش افزون بر12 هزار نوآموز انجام شده است که 11 هزار و 500 نفر آنان بدون مشکل تشخیص و برای ثبت نام به مدارس معرفی شده اند.
 
"مصطفی پایدار" از معرفی  یکهزار و 237 نفر دانش آموز برای ارزیابی تخصصی به پایگاه تخصصی سنجش سلامت خبرداد و گفت از این تعدادیک هزار و80 نفر با یک مشکل و 157 نفر بیش از یک مشکل اعم از بینایی ، شنوائی ، آمادگی تحصیلی یا جسمی وحرکتی مواجه بوده اند.
 
این مسئول به  والدین نوآموزان تاکید کرد خستگی وگرسنگی ازجمله عواملی است که بر عملکرد کودک در فرایند سنجش تاثیر نامطلوب دارد.
 
ایشان از والدین خواست از به کاربردن کلماتی نظیر تست ، آزمون ، معاینه پزشکی وغیره که موجب نگرانی واضطراب کودک شود خوداری نمایند.