نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرامی داشت روز جهانی نابینایان و عصای سفید.

گرامی داشت روز جهانی نابینایان و عصای سفید.ریاست اداره با حضور در آموزشگاه نابینایان رسولیان ضمن بازدید از کلاس های آموزشگاه روز عصای سفید را به کارکنان و دانش آموزان تبریک گفتند.

در این بازدید کارشناس مسول آموزش و کارشناس فرهنگی و تربیت بدنی نیز حضور داشتند.