کمک های مومنانه به خانواده دانش آموزان بانیازهای ویژه استان

کمک های مومنانه به خانواده دانش آموزان بانیازهای ویژه استانپایدار رئیس آموزش و پرورش استثنایی ضمن تشکر از بذل عنایت خیرین محترم اظهار داشت به مناسبت ماه مبارک رمضان و در آستانه شبهای قدر تعداد 100 نفر از دانش آموزان بانیازهای ویژه کم برخوردار مدارس استثنایی استان ، تحت پوشش طرح کمک های مومنانه و اهدا بسته های غذایی قرار گرفتند.

 

آدرس کوتاه :