نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب مقام اول کشوری توسط فاطمه رضایی صدرآبادی

کسب مقام اول کشوری توسط فاطمه رضایی صدرآبادی


کسب مقام اول کشوری توسط فاطمه رضایی صدرآبادی در رشته دوخت وسایل آشپزخانه در جشنواره مهارتی دانش آموزان با نیازهای ویژه را تبریک عرض مینماییم.