نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب مقام اول در مسابقه پرسش مهر استاندار توسط دانش آموز جسمی حرکتی

کسب مقام اول در مسابقه پرسش مهر استاندار توسط دانش آموز جسمی حرکتیسخنرانی دانش آموز امیرحسین زارع درحضور استاندار محترم یزد وکسب مقام اول در مسابقه  پرسش مهر استاندار(هدف شما در زندگی چیست؟)وتجلیل از وی توسط استاندار محترم.