نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب عنوان برتر کشوری

کسب عنوان برتر کشوری


کسب مقام نخست کشوری در جشنواره مهارتی توسط فاطمه رضایی

اولین جشنواره کشوری مهارتی دانش آموزان با نیاز های ویژه دوره دوم متوسطه حرفه ای در تهران برگزار گردید و دانش آموزان فاطمه رضایی صدر آباد در رشته دوخت وسایل آشپزخانه و ابوالقاسم قیصری در رشته مشبک به عنوان نماینده استان یزد در این جشنواره شرکت کردند.

در پایان مراسم فاطمه رضایی مقام اول کشوری را در بین 26 استان شرکت کننده در جشنوراه کسب کرد و ابوالقاسم قیصری به عنوان نفر برتر استثنایی مورد تقدیر قرار گرفت.