نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه برتر استانی

کسب رتبه برتر استانی


کسب مقام استانی در رشته های تفسیر ،حفظ و انشا نماز توسط دانش آموزان نابینا

دانش آموزان نابینای آموزشگاه رسولیان در مسابقات استانی نماز در بین دانش آموزان عادی موفق به کسب رتبه شدند.

1- خانم اکرم امیدی/  دوره متوسطه اول/ پایه نهم / رتبه دوم رشته انشای نماز
2- خانم فاطمه موحدی فر/ دوره دوم متوسطه/ پایه دوم/ رتبه دوم رشته تفسیر
3- آقای محمد جواد علمدار / دوره اول متوسطه/ پایه هفتم/ رتبه سوم رشته حفظ