نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگروه ساماندهی و بررسی نحوه ایجاد مرکز مستقل پیش دبستانی ویژه دانش آموزان کم توان ذهنی یزد

کارگروه ساماندهی و بررسی نحوه ایجاد مرکز مستقل پیش دبستانی ویژه دانش آموزان کم توان ذهنی یزددر این جلسه که با حضور ریاست اداره ، اعضای کمیته برنامه ریزی اداره و جمعی از مدیران مدارس واعظ ، نشاط ، شفق برگزار شد بر ضرورت ساماندهی و جابجایی فضا های آموزشی واعظ و نوید به دلیل فرسودگی ساختمان تاکید گردید. همچنین موضوع نحوه ایجاد اولین آموزشگاه مستقل ویژه دوره پیش دبستانی دانش آموزان کم توان ذهنی در سال تحصیلی 1400 – 1399 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.