نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی تخصصی مشاورین مدارس استثنایی استان یزد برگزار شد.

کارگاه آموزشی تخصصی مشاورین مدارس استثنایی استان یزد برگزار شد.این کارگاه آموزشی با عنوان "رفتار درمانی در کودکان بیش فعال با متد بارکلی" در تاریخ ۱۷ و ۱۸ مهرماه در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش استثنایی یزد برگزار شد. در این دوره آموزشی مشاورین ضمن مروری بر نشانه شناسی اختلال نقص توجه و بیش فعالی بر اساس DSM_ 5 و تشخیص های افتراقی این اختلال با تکنیک های تغییر و اصلاح رفتار در این کودکان و همچنین پروتکل مشاوره گروهی والدین آنان آشنا شدند.

در دومین روز برگزاری کارگاه، پایدار، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد، با حضور در جمع مشاورین از مشارکت فعال آنان در مدارس استثنایی و تلاش در جهت ارتقاء سلامت روان دانش آموزان و خانواده ایشان تشکر و قدر دانی کرد همچنین در خصوص شناسایی و توجه ویژه به دانش آموزان در معرض آسیب و ارجاعات به موقع و مناسب، تشکیل پرونده و مستند سازی موارد ، اقدام پژوهی در حیطه مسائل کاری ، انجام امور برنامه ریزی شده توصیه هایی ارائه نمودند.

ایشان همچنین به برنامه های اداره و واحد مشاوره در سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶ اشاره کرد از جمله : تاسیس اولین مرکز مشاوره و آموزش خانواده دانش آموزان استثنایی استان ، برگزاری جلسات و همایش های متمرکز آموزش والدین، برگزاری نشست ها و کارگاه های آموزشی ویژه همکاران و مشاوران .