نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس سنجش و ارزشیابی

کارشناس سنجش و ارزشیابی


نام و نام خانوادگی:

ابوالفضل مرشدی

سمت:

کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی

تحصیلات:

لیسانس

تلفن تماس:

035-37242550

همراه:

09138524710

حوزه فعالیت:

تهیه برنامه های ارزشیابی به منظور بررسی شیوه های آموزشی و پیشرفت تحصیلی به منظور ارائه  راه حل های مناسب جهت رفع مشکلات و نارسائی ها

ارائه آئین نامه های مربوط به امور آموزشی و توان بخشی کودکان و دانش آموزان

ارسال دستورالعمل های مربوط به سنجش و ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان با نیازهای ویژه

همکاری و نظارت بر طراحی و اجرای برنامه ها  و فعالیت های آموزشی به منظور ارتقا سطح دانش و مهارت معلمان، مربیان مدارس

نظارت بر سیستم امتحانات مقاطع مختلف تحصیلی

برنامه ریزی جهت برگزاری امتحانات نوبت اول, دوم و شهریور ماه

نظارت بر امتحانات دانش آموزان تلفیقی

و ...