محتوای ویژه

پایدار ، رئیس آموزش و پرورش استثایی خبر داد:

پایدار ، رئیس آموزش و پرورش استثایی خبر داد:


سومین مرحله توزیع تبلت به دانش آموزان با نیازهای ویژه استان یزد

پایدار گفت : تاکنون  بیش از 300 دستگاه تبلت توسط اداره آموزش پرورش استثنایی استان یزد تهیه و بین دانش آموزان با نیازهای ویژه استان توزیع شده است.

وی گفت: علاوه بر کمک های خیری این تبلت ها از محل اعتبارات متمرکز و طی سه مرحله خریداری شده و بر اساس اطلاعات دریافتی از مدارس استثنایی استان به دانش آموزان بانیازهای ویژه نیازمند کم برخوردارتر توزیع گردیده است. 

وی اضافه کرد:تاکنون براساس اطلاعات اخذ شده از مدارس که طی چند مرحله به اداره اعلام گردید می توان اذعان داشت که اکثر دانش آموزان فاقد تبلت تحت پوشش قرار گرفته اند .هرچند در طول سال تحصیلی به دلیل معیوب شدن یا دلایل دیگر ممکن است برخی دانش آموزان اعلام نیاز داشته باشند اما براساس اطلاعات آغازین روز های سال تحصیلی بیش از مقدار اولیه تجهیزات تامین و اهدا شده است .

پایدار همچنین اعلام کرد در راستای توسعه و ارتقای آموزش های مجازی و غیر حضوری در نظر است اولین پایگاه متمرکز آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیک در مرکز استان ایجاد گردد .وی ابراز امید واری کرد با ایجاد و تجهیز این پایگاه وبرنامه ریزی برای حضور معلمین و مربیان تحت پوشش محتواهای آموزشی مورد نیاز مجموعه تحت پوشش اعم از دانش آموزان بانیازهای ویژه ، خانواده و همکاران محترم با استاندارد های بهتر تامین شود.