نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه و فروشگاه تولیدات و توانمندی های معلولین استان یزد

نمایشگاه و فروشگاه تولیدات و توانمندی های معلولین استان یزدارائه تولیدات و صنایع دستی دانش آموزان استثنایی استان همزمان با افتتاح نمایشگاه عرضه و فروش محصولات معلولین استان با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور .

به مناسبت هفته بهزیستی اولین نمایشگاه و فروشگاه دائمی محصولات جامعه هدف بهزیستی استان یزد با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور افتتاح شد .

در بخشی از این مراسم  رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان به عنوان نماینده موسسه غیر انتفاعی و غیر دولتی غدیر و شرکت تعاونی چند منظوره دانش آموزی دستاورد گزارشی از روند ایجاد و توسعه این شرکت تعاونی با هنکاری بهزیستی استان جهت تحت پوشش قرارد دادن معلولین و مددجویان تحت پوشش بهزیستی و آموزش و پرورش استثنایی استان ارائه کردند.

قابل ذکر است در این نمایشگاه دو غرفه جهت عرضه و فروش محصولات و تولیدات مدارس و دانش آموزان استثنایی تحت پوشش آموزش و پرورش استثنایی استان اختصاص داده شده است.