نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست کارگروه تولید محتوای آموزش الکترونیک دوره متوسطه دانش آموزان با نیازهای ویژه

نشست کارگروه تولید محتوای آموزش الکترونیک دوره متوسطه دانش آموزان با نیازهای ویژهسومین نشست کارگروه تولید محتوای آموزش الکترونیک ویژه دانش آموزان گروه کم توان ذهنی استان با حضور ریاست اداره آموزش و پرورش استثنای استان برگزار شد

پایدار در این نشست ضرورت های آموزش های غیر حضوری و تعاملی را خاطر نشان ساخت و از مدرس و مسئول فنی کارگروه ، جناب آقای دادآفرین و همکاران محترمی که در راستای ارائه آموزش های تعاملی دربستر فضای مجازی و شبکه های رسمی آموزش و پرورش زحمت می کشند تشکر و قدردانی کرد .

در ادامه محتوای تولید شده همکاران مورد نقد و بررسی قرار گرفت . قابل ذکر است همزمان با شروع کرونا ویروس و تعطیلی مدارس ، ضرورت تولید و ارائه آموزش های تعاملی در بستر شبکه و فضای مجازی در دستور کار آموزش و پرورش استثنایی استان قرار گرفته و این اداره به همت همکاران محترم ، در گروه های مختلف معلولیت شروع به تهیه محتوای درسی مورد نیاز دانش آموزان و سایر همکاران در مدارس نموده است .