نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هماهنگی کمیته پذیرش دومین المپیاد ورزشی ناشناوایان کشور در آموزش و پرورش استثنایی استان یزد

نشست هماهنگی کمیته پذیرش دومین المپیاد ورزشی ناشناوایان کشور در آموزش و پرورش استثنایی استان یزددر این نشست که با حضور دبیر فدراسیون ورزش های ناشنوایان کشور ، مدیریت آموزش و پرورش اسثتنایی استان یزد و مسئولین هیئت ورزش های ناشنوایان استان یزد و دیگر اعضای کمیته پذیرش از آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد ، درخصوص زمان و نحوه پذیرش تیم های مهمان از دیگر استان ها بحث و تبادل نظر شد.

قابل ذکر است دومین المپیاد ورزشی ناشنوایان کشور با حضور بیش از 1000 نفر از ناشنوایان کشور شامل تیم های ورزشی استان های مختلف  از 15 لغایت 20 شهریور به میزبانی استان یزد  برگزار خواهد .

افتتاحیه این مراسم 16 شهریور و با حضور مسئولین وزارت و استان برگزار خواهد شد.