نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مدیران مراکز مشکلات ویژه یادگیری شهرستان یزد

نشست مدیران مراکز مشکلات ویژه یادگیری شهرستان یزددر نشستی که با حضور ریاست آموزش و پرورش استثنایی و مدیران مراکز مشکلات ویژه یادگیری شهرستان برگزار شد اهم مسائل ، برنامه ها و فعالیت های این مراکز مورد بررسی قرار گرفت .

نیروی انسانی مورد نیاز برای سال های آینده ، برگزاری کارگاه های آموزشی ، نشست های علمی ، به روز رسانی اطلاعات و دانش شغلی معلمان این مراکز ، بررسی وضعیت دانش آموزان مرزی متقاضی پذیرش و تعرفه خدمات از جمله مباحث این نشست بود.

در پایان خانم شعربافیان به عنوان سرگروه و نماینده مدیران مراکز مشکلات ویژه یادگیری استان انتخاب شدند.