نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مدیران مدارس بانیازهای ویژه استان یزد در سال تحصیلی 1400-1399

نشست مدیران مدارس بانیازهای ویژه استان یزد در سال تحصیلی 1400-1399


دومین نشست مدیران مدارس استثنایی استان یزد در سال تحصیلی 1400-1399 با حضور ریاست اداره و به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

دومین نشست مدیران مدارس استثنایی استان یزد در سال تحصیلی 1400-1399 با حضور ریاست اداره و به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

پایدار ، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد ضمن تشکر از همکاری ها و زحمات مدیران مدارس خاطر نشان ساخت همان طور که مسئولین وزارت و استان بیان کرده اند در سال تحصیلی جاری و با توجه به شرایط پیش آمده نقش مدیران بسیار حائژ اهمیت است .

وی با اشاره به بیانات معاون محترم وزیر و ریاست سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در جلسات هفتگی شورای راهبری سازمان و به نقل از ایشان خاطرنشان ساخت: ما در ارتباط با یک بحران و مسئله اجتماعی مواجه هستیم و لذا جامعه در شرایط زیست بوم جدید قرار گرفته بنابراین در این زیست بوم اگر بخواهیم مانند گذشته ایفای نقش کنیم به مشکل برخواهیم خورد.گفتگو و تجربه گردانی در این شرایط ضروری و کارساز است . البته در چنین شرایطی با مسائل مختلفی روبرو هستیم که بخشی از آن در استان قابل حل است و برخی توسط حوزه های ستادی وزارت و سازمان متبوع باید پیگیری شود.

پایدار با اشاره به بسته های تحولی آموزش و پرورش ، سه بسته تحولی مهم در حوزه آموزش و پرورش دانش آموزان بانیازهای ویژه را یادآورشد و ضرورت توجه و هرگونه برنامه ریزی بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بسته های تحولی در آموزش و پرورش استثنایی را ضروری دانست .

ایشان با یادآوری شیوه نامه وزارتی در خصوص بازگشایی مدارس خواستار رعایت دقیق اطلس یادگیری در مدارس دانش آموزان بانیازهای ویژه شد.

تشریح شیوه نامه شبکه ارتباطی و تعاملی از ستاد تا مدرسه آموزش و پرورش استثنایی ، ضرورت داشتن برنامه سالانه و تقویم اجرایی ، بازطراحی و نقش موثر مراکز مشکلات ویژه یادگیری در سال تحصیلی جاری ،تولید محتوای آموزشی مورد نیاز دانش آموزان در شرایط غیر حضوری و مجازی توسط تمامی معلمین ، نیروهای توانبخشی ، مراقبین بهداشت و مشاورین مدارس ، مقررات مرتبط با سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی و درخواست ارسال اطلاعات دانش آموزان بی بضاعت و دانش آموزان فاقد شاد به دلیل نداشتن امکانات مربوطه از دیگر مباحث ذکر شده توسط ایشان بود.

در این نشست هریک از مسئولین دوایر نیز مباحث مرتبط با حوزه خود را بیان کردند.

قابل ذکر است مدیران مدارس شهر یزد به صورت حضوری و مدیران مناطق به صورت آنلاین در این نشست شرکت کردند.