نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مدیران مدارس استثنایی شهرستان یزد با معاون وزیر و ریاست سازمان آموزش و پرورش استثنایی

نشست مدیران مدارس استثنایی شهرستان یزد با معاون وزیر و ریاست سازمان آموزش و پرورش استثنایی


در نشستی با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور اهم مسائل و چالش های موجود و پیش رو و اقدامات انجام شده توسط سازمان متبوع تشریح شد.

در نشستی با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور اهم مسائل و چالش های موجود و پیش رو و اقدامات انجام شده توسط سازمان متبوع  تشریح شد.

دکتر قدمی از تلاش سازمان برای پرداخت بخشی از هزینه های ایاب و ذهاب ، خدمات حمایتی و توانبخشی به دانش آموزان با نیازهای ویژه و اقدامات صورت گرفته در ارتباط با سنوات ارفاقی ، ضریب 2/1 ، صندوق های بیمه همکاران نکاتی را ایراد نمودند.