محتوای ویژه

نشست مدیران مدارس استثنایی استان یزد

نشست مدیران مدارس استثنایی استان یزد


نشست مدیران مدارس استثنایی استان یزد با حضور مدیر کل اموزش و پرورش و مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز در سالن کنفرانس مرکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان برگزار شد.

در این نشست مدیر کل آموزش و پرورش از زحمات سال تحصیلی گذشته ی مدیران و معلمین مدارس استثنایی قدردانی کرد. رحیمی نژاد همچنین از کمک صنایع برای ساخت مدارس استثنایی خبر داد. مدیرعامل مجمع خیرین نیز در ادامه از آمادگی خیرین برای ساخت مدرسه برای دانش اموزان با نیازهای ویژه مطابق با نیاز آموزش و پرورش استثنایی خبر داد. وی در ادامه گفت ۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار خیری برای کمک به تهیه تجهیزات و انجام تعمیرات مدارس استثنایی تخصیص داده شده که سریعا در اختیار مدارس هدف قرار خواهد گرفت.