نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مدیران مدارس استثنایی استان یزد

نشست مدیران مدارس استثنایی استان یزددر آستانه سال جدید و به منظور هماهنگی فعالیت های و برنامه های آموزشی ، پرورشی و توانبخشی دانش آموزان استثنایی استان و مسائل جاری آموزش و پرورش استثنایی استان نشست مدیران مدارس استثنایی استان در محل سالن اجتماعات اداره برگزار شد.

دستور کار :

  • سامانه جدید خدمات حمایتی و بهداشت مدارس استثنایی استان .

  • جشنواره فعالیت های یاددهی و یادگیری

  • انجمن و شورای اولیا و مربیان مدارس استثنایی استان .

  • مسائل مالی ، رفع ابهاماتی در خصوص  سنوات ارفاقیو ضریب یک و دو دهم 

اهم برنامه های این نشست:

در ابتدای اسن جلسه از معلمان برگزیده جشنواره بازی های آموزشی تجلیل شد.

در ادامه آقای پایدار نکاتی را درمورد مسائل جاری آموزش و پرورش استثنایی استان یادآور شدند.

حضور جناب آقای شیرزاد مدیر کل آموزش و پرورش استان به منظور استماع صحبت های نمایندگان مدیران مدارس استثنایی استان و ذکر مواردی در خصوص جایگاه و اهمیت تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیازهای ویژه و تجلیل از زحمات معلمان و مربیان و دست اندر کاران این حوزه.همچنین ذکر نکاتی در خصوص پرسش ها و درخواست های مطرح شده.

تجلیل از مدیران مدارس برگزیده در طرح ارزیابی فعالیت های آموزشی ، پرورشی ، توانبخشی و فعالیت های عمرانی و خیری که در این ارتباط تعداد 11 مدرسه در سه سطح با حضور مدیرکل مورد تجلیل قرار گرفتند.

حضور رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان و تشریح دستور العمل انجمن اولیاء  و مربیان و شورای انجمن اولیاء و مربیان در مدارس  و پاسخ به سوالات مدیران.

در ادامه هریک از دوایر داخلی اداره در خصوص مسائل مربوطه نکاتی را ارائه کردند.از جمله مسائل مالی مدارس ، سنوات ارفاقی و ضریب یک و دو دهم ، سامانه جدید خدمات حمایتی و بهداشت دانش آموزان استثنایی ، جشنواره تدریس و برنامه های آموزشی مدارس از جمله موارد مربوطه بود.

 در پایان با اهداء لوح سپاس از مدیران مدارس تجلیل شد.