محتوای ویژه

نشست مجمع خیرین مدرسه ساز استان یزد در اداره آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد.

نشست مجمع خیرین مدرسه ساز استان یزد در اداره آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد.


جلسه مجمع خیرین مدرسه ساز استان یزد با حضور مدیر کل اداره آموزش و پرورش، مدیر کل نوسازی مدارس استان، رییس آموزش و پرورش استثنایی و اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز در اداره آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه سرور همتی رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان گزارشی از مشکلات فضا، تجهیزات و تعمیرات ضروری مدارس استثنایی استان ارائه کرد. در ادامه محمد کاظم رحیمی نژاد مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد گفت: مشکلات مدارس استثنایی باید در اولویت قرار گیرد. رحیمی نژاد افزود: دانش آموزان استثنایی را باید ۱۰ درصد از آمار کل دانش اموزان دانست و به همین میزان به مشکلات آن ها پرداخت. گفتنی است مقرر گردید کاظمی مدیرکل نوسازی مدارس استان ۵ میلیارد تومان اعتبار جهت تکمیل پروژه ی امام رضا (ع) ویژه ی دانش آموزان آسیب دیده بینایی را به اداره آموزش و پرورش استثنایی اختصاص دهد.