نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش باهمکاران آموزش و پرورش استثنایی یزد

نشست صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش باهمکاران آموزش و پرورش استثنایی یزد


مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد گفت : مدارس استثنایی قطعه ای از بهشت بر روی زمین هستند.

" دکتر دانافر" در این نشست ضمن بیان اهمیت آموزش و پرورش استثنایی اظهار داشت : نگاه به حوزه آموزش و پرورش یک نگاه خاص است که در مسیر تحقق رویکرد عدالت آموزشی سند تحول بنیادین می باشد.

وی گفت: توجه به دانش آموزان مدارس استثنایی با نیازهای ویژه در راستای اجرای عدالت آموزشی و عدالت اجتماعی یکی از  مهم ترین رویکردهای سند تحول بنیادین است  ضروری می باشد.

عباسعلی دانافر گفت : آموزش و پرورش استان یزد آمادگی دارد با اولویت ویژه به مسائل این حوزه پرداخته و هر اقدامی که لازم باشد در راستای ارتقای کمی و کیفی آموزش و پرورش و دانش آموزان استثنایی انجام دهد.

این مقام مسئول تاکید کرد : در اولین فرصت کارگروهی جهت رصد کردن مسائل و چالش های آموزش و پرورش استثنایی تشکیل شود تا راه حل های استانی و کشوری برای آنها در نظر گرفته شود .
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد نیز در این نشست به بیان مسائل آموزش و پرورش استثنایی در بخش نیروی انسانی ، فضاهای آموزشی و اعتبارات پرداخت.

" مصطفی پایدار" همچنین در ادامه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در بخش های آموزشی، پرورشی، توانبخشی و سنجش این اداره ارائه کرد.