نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست با انجمن دندانپزشکی استان یزد

نشست با انجمن دندانپزشکی استان یزد


بررسی نیاز های بهداشت دهان و دندان دانش آموزان استثنایی با همکاری انجمن دندان پزشکی استان یزد

در نشستی که با حضوررئیس آموزش و پرورش استثنایی استان  یزد و ریاست هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی استان یزد برگزار شد زمینه های همکاری فی مابین آموزش و پرورش استثنایی و انجمن دندان پزشکی مورد بررسی قرار گرفت .
همکاری در تجهیز واحد بهداشت دهان و دندان پایگاه تخصصی سنجش سلامت مهر رسولیان و ارائه خدمات غربالگری و ترمیم های اولیه و سطحی در این مرکز ، مساعدت در پذیرش و انجام ترمیم های تخصصی در مطب از جمله مباحث توافق شده در این نشست بود.
در ابتدای این نشست پایدار رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان یزد ضمن اشاره به گروه های هفت گانه دانش آموزان با نیاز های ویژه تحت پوشش آموزش و پرورش استثنایی ، مشکلات اقتصادی خانواده ها و تاثیر آن در عدم رسیدگی به موقع به نیاز های دندانپزشکی دانش آموزان را یادآور شد.
کارشناس توانبخشی و بهداشت آموزش و پرورش استثنایی استان نیز اقدامات پیشگیرانه از جمله اجرای چند مرحله ای طرح وارنیش فلوراید و قیشور سیلنت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان ، معرفی دانش آموزان به دانشکده دندان پزشکی را یاد آور شد.