نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست آشنایی با آسیب های فضای مجازی

نشست آشنایی با آسیب های فضای مجازیاین نشست با حضور کارشناس پلیس فتا و به منظور ارتقا سواد رسانه ای همکاران وآشنایی کارشناسان اداره با فضای مجازی ، فرصت ها و تهدید ها همچنین آسیب های فضای مجازی برگزار شد.