نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشانی جدید سامانه آنلاین سنجش بدو ورود به دبستان

نشانی جدید سامانه آنلاین سنجش بدو ورود به دبستانبا توجه به تغییرات در سامانه سنجش، جهت نوبت گیری دانش آموزان، ابتدا باید در سامانه سناد مراحل ثبت نام دانش آموزان انجام شود و سپس به سامانه سنجش وارد شده و کد ملی دانش آموز ثبت نام شده را در گزینه کد ملی ثایپ کرده و جستجو را بزنید.

پس از اتصال به سامانه سناد، اطلاعات ثبت شده در سناد را دریافت و مشاهده خواهید کرد.

گزینه تأیید را زده تا اطلاعات بیشتر را ارائه دهد که باید تکمیل نمایید.

و در ادامه گزینه ثبت و نوبت گیری را زده تا به یکی از پایگاههای فعال منطقه هدایت شود.

 

نشانی 1 سامانه سنجش 

نشانی 2 سامانه سنجش

نشانی 3 سامانه سنجش

نشانی 4 سامانه سنجش

نشانی 5 سامانه سنجش