نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موفقیت دانش آموزان معلول یزدی در مسابقات ورزشی دانش آموزان استثنایی کشور به میزبانی خراسان رضوی .

موفقیت دانش آموزان معلول یزدی در مسابقات ورزشی دانش آموزان استثنایی کشور به میزبانی خراسان رضوی .


تیم های ورزشی دانش آموزان استثنایی در گروه های نابینا، جسمی حرکتی و سندرم داون استان یزد موفق به کسب رتبه های اول تا سومی در هیجدهمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان استثنایی کشور شدند.

کاروان اعزامی استان یزد شامل تیم های ورزشی گلبال نابینایان ، تنیس روی میزو بوچیا دانش آموزان جسمی حرکتی و دومیدانی گروه آسیب دیده ذهنی در رقابت های ورزشی که از تاریخ ۲۰ تا ۲۴  تیرماه ۱۳۹۶ به میزبانی شهرستان مشهد برگزار گردید موفق به کسب رتبه های اول تا سومی در رشته های ورزشی شدند.

-  کسب مقام اول کشوری در مسابقات تنیس روی میز توسط دانش آموز معلول جسمی حرکتی از آموزشگاه ضرابی یزد.

-  کسب مقام دوم در رشته بوچیا توسط دانش آموز جسمی حرکتی از آموزشگاه ضرابی یزد همچنین رتبه ششم تیمی از بین استان های شرکت کننده .

-  کسب مقام دوم کشوری در دومیدانی ( 20 متر و 40 متر ) توسط دانش آموز آسیب دیده ذهنی از آموزشگاه پیش حرفه و متوسطه حرفه ای تلاش یزد.

-  کسب مقام سوم کشوری توسط تیم گلبال دانش آموزان نابینای استان یزد. این رتبه  از بین 11 تیم شرکت کننده  پس از تهران و مشهد حاصل شده است.