محتوای ویژه

مقام برتر آموزش و پرورش استثنایی استان یزد در ارتباط با مصوبات شورای آموزش و پرورش استان

مقام برتر آموزش و پرورش استثنایی استان یزد در ارتباط با مصوبات شورای آموزش و پرورش استان


شورای آموزش و پرورش استان یزد موفق به کسب رتبه اول کشور در خصوص تعداد مصوبات مربوط به توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش استثنایی شده است.

بر اساس گزارش سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور شورای آموزش و پرورش استان یزد بیشترین مصوبه را در خصوص خدمت رسانی به دانش آموزان استثنایی و توسعه کمی و کیفی به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه را در سطح در کشور کسب نموده است .
پایدارریاست اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد  ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر با بیان این خبر افزود براساس گزارش سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، شورای آموزش و پرورش استان یزد به همراه استان  خوزستان با ۱۲ مصوبه در زمینه توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش استثنایی استان رتبه اول کشور را کسب نموده است.