محتوای ویژه

مصاحبه تخصصی تمامی متقاضیان مدیران مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام استان یزد انجام شد.

مصاحبه تخصصی تمامی متقاضیان مدیران مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام استان یزد انجام شد.به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد، فرآیند مصاحبه ی متقاضیان پست مدیریت مراکز جامع استان با هدف تحقق شایسته سالاری برگزار شد. این مصاحبه در روز های دوشنبه و سه شنبه مورخ ۳۰ و ۳۱ مرداد ماه در محل سالن اجتماعات این اداره و بر اساس شیوه نامه انتخاب و انتصاب مدیران صورت گرفت و تمامی متقاضیان مدیران مراکز جامع  توسط اعضای کارگروه مصاحبه مورد ارزیابی قرار گرفتند. گفتنی است بعد از بررسی نهایی نتایج، افراد اصلح جهت تصدی پست مدیریت مراکز معرفی شدند.