محتوای ویژه

مشارکت بنیاد علمی قلم چی در ساخت مدرسه استثنایی در شهرستان خاتم

مشارکت بنیاد علمی قلم چی در ساخت مدرسه استثنایی در شهرستان خاتمدر نشستی که با حضور نمایندگان بنیاد علمی آموزشی قلمچی در اداره کل نوسازی مدارس استان تشکیل شد در خصوص مشارکت در ساخت مدرسه 6 کلاسه ویژه دانش آموزان استثنایی در شهرستان خاتم توافق شد.

لازم به ذکر است که این مدرسه در قالب ۶ کلاس درس با زیر بنای 800 متر مربع در سایت مسکن مهر شهر هرات ساخته خواهد شد.