نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات والیبال بانوان استانی

مسابقات والیبال بانوان استانی


مسابقات والیبال همکاران خانم اداره آموزش و پرورش استثنایی در سالن آزادگان آزاد شهر برگزار شد

به مناسبت اعياد شعبانيه مسابقات واليبال بانوان فرهنگي آموزشگاه های استثنایی استان یزد در راستاي طرح هماي سلامت برگزار شد.
شايان ذكر است كه مسابقات به صورت دوره اي برگزارشد و تيم هاي رشد، باغچه بان و كوثر به ترتيب مقام هاي اول دوم و سوم را كسب كردند.