محتوای ویژه

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد: حمایت های شهرداری یزد از دانش آموزان با نیاز های ویژه قابل تقدیر است

مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد: حمایت های شهرداری یزد از دانش آموزان با نیاز های ویژه قابل تقدیر است


مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد استفاده از خدمات شهرداری یزد و حمایت های این مجموعه در زمینه آموزش و پرورش دانش آموزان با نیاز های ویژه قابل تقدیر است

 
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد محمد کاظم رحیمی نژاد  استفاده از خدمات شهرداری یزد و حمایت های این مجموعه در زمینه آموزش و پرورش دانش آموزان با نیاز های ویژه و تحت پوشش قرار دادن این دانش آموزان را قابل تقدیر دانست و اظهار امیدواری کرد: با نظر مساعد شورای آموزش و پرورش استان بتوانیم با حمایت های شهرداری یزد و دیگر شهرداری های شهرهای استان، برای دانش آموزان با نیاز های ویژه اقدامات شایسته ای داشته باشیم تا از این طریق خانواده ها با آرامش بیشتری بتوانند فرزندانشان را تحت تعلیم تربیت در مدارس استثنایی قرار دهند.