نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از دانش آموز معلول جسمی حرکتی

عیادت مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد از دانش آموز معلول جسمی حرکتی


" دکتر عباسعلی دانافر" مدیرکل آموزش و پرورش استان به همراه رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان ، رئيس بهزيستي شهرستان و مدیر عامل كلينيك فرهنگيان از دانش آموز " فاطمه محمدی " عیادت کرند.

مدير كل آموزش و پرورش استان يزد به اتفاق رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان ، رئيس بهزيستي شهرستان و مسئول كلينيك فرهنگيان استان با حضور در منزل دانش آموز فاطمه محمدی ضمن ملاقات با وي از نزديك از وضعيت جسماني و مراحل و شرايط درماني اين دانش آموز مطلع و همچنين با خانواده ايشان گفت وگو كرد.
به گفته خانم دهقاني (معلم رابط اين دانش آموز) فاطمه محمدي با توجه به وضعيت جسماني و مشكلات تنفسي ، هرگز از درس خواندن مأيوس نشده و همچون دانش آموزان ممتاز هم از هوش سرشاري برخوردار است و هم پشتكار عالي دارد.