نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت دانش آموز معلول و بازدید از مدارس استثنایی شهرستان مهریز

عیادت دانش آموز معلول و بازدید از مدارس استثنایی شهرستان مهریزرئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد در برنامه ای که به منظور بازدید از مدارس استثنایی شهرستان مهریز داشتند ابتدا به عیادت یکی از دانش آموزان با نیازهای ویژه که دچار بیماری نادر سی اف یا فیبروزیس هستند رفتند . آقای پایدار ضمن اعلام به خانواده که لازم است نامبرده تحت پوشش طرح خدمات حمایتی قرار گیرند از ریاست آموزش و پرورش شهرستان همچنین ریاست بهزیستی شهرستان خواستار مساعدت هرچه بیشتر به دانش آموز شدند.

قابل ذکر است علاوه بر مشکلات بیماری تامین هزینه های سرسام آور دارو و درمان از عمده ترین نیازهای خانواده هست .

در ادامه از مدارس استثنایی انفاق و مهر بازدید شد