نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح غربالگری سلامت دانش آموزان بانیازهای ویژه

طرح غربالگری سلامت دانش آموزان بانیازهای ویژه اجرای  اولین دوره طرح غربالگری سلامت دانش آموزان بانیازهای ویژه در سه حوزه سلامت عمومی، سلامت شنوایی، سلامت گفتاری. این طرح از نیمه آبان ماه سال جاری در کلیه مدارس شهر یزد برگزار خواهد شد.