نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین کارگاه تخصصی نیروهای توانبخشی و مراقبین سلامت برگزار شد .

دومین کارگاه تخصصی نیروهای توانبخشی و مراقبین سلامت برگزار شد .


دومین کارگاه تخصصی نیروهای توانبخشی و مراقبین سلامت دوشنبه 6/10/95 با حضور تمامی نیروهای توانبخشی و مراقبین سلامت در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش استثنایی؛ این کارگاه با سخنرانی دکتر محسن سعید منش( فوق دکتری روانشناسی بالینی) پیرامون موضوع تاب آوری و تحمل در کار با دانش آموز استثنایی آغاز گردید.

در ادامه این کارگاه دکتر احمد شریفی ( دکتری آموزش کودکان استثنایی) به صورت عملی و کاربردی راهکارهای تقویت حافظه کاری و کوتاه مدت آموزش دادند وهمچنین آقای ولی زارع(کاردرمانگر) اختراع خود را معرفی کردند.

در پایان کارگاه خانم فاطمی ( کارشناس مشاوره) اطلاعاتی پیرامون ارزیابی و تشخیص دانش اموز بیش فعال بر اساسDSM5 در اختیار همکاران قرار دادند.