نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین نشست نیروهای توانبخشی

دومین نشست نیروهای توانبخشیدومین نشست نیروهای توانبخشی با حضور مربیان توانبخشی ، بهداشت و مشاوره با دعوت از کارشناسانی از بهزیستی استان برگزار شد. در این نشست علاوه بر مباحث توانبخشی و ضرورت ها ، پیرامون اخلاق در درمان و خشونت علیه زنان صحبت شد.