محتوای ویژه

دوره توانمند سازی آموزگاران مراکز جامع استان یزد برگزار شد

دوره توانمند سازی آموزگاران مراکز جامع استان یزد برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد، اولین جلسه ی توانمند سازی آموزگاران مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله ی بهنگام رشدی - تربیتی جهت دانش افزایی معلمان در سالن اجتماعات اداره ی آموزش و پرورش استثنایی استان به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. گفتنی است سر فصل های این توسط "آرزو امیدی" و "زینب بیکی" تدریس شد.