نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دستورالعمل جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

دستورالعمل جشنواره تولید محتوای الکترونیکی


فراخوان شرکت در هشتمین دوره جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد و دومین دوره جشنواره تولید محتوای الکترونیکی دانش آموزان با نیازهای ویژه

ضمن اعلام فراخوان شرکت در هشتمین دوره جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد و دومین دوره جشنواره تولید محتوای الکترونیکی دانش آموزان با نیازهای ویژه می توانید دستورالعمل جشنواره تولید محتوای الکترونیکی را از سایت شبکه ملی مدارس (رشد) یا اینجا دریافت کنید. شایسته است اطلاع رسانی لازم در این خصوص به مدارس استثنایی انجام گردد.