نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در نشستی با حضور ریاست آموزش و پرورش استثنایی استان صورت گرفت :

در نشستی با حضور ریاست آموزش و پرورش استثنایی استان صورت گرفت :


بررسی ایجاد اولین پایگاه تخصصی آموزشی و توانبخشی ویژه کودکان و دانش آموزان طیف اتیسم استان

در نشستی با حضور ریاست آموزش و پرورش استثنایی و جمعی از همکاران توانبخشی ایجاد اولین پایگاه تخصصی ویژه کودکان طیف اتیسم استان مورد بررسی قرار گرفت .

و پایدار رئیس آموزش و پرورش اسثثنایی استان با اشاره به افزایش آمار دانش آموزان طیف اتیسم ضرورت ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی متناسب با این گروه از کودکان را یادآور شد و ابراز امیدواری کرد با ایجاد پایگاه تخصصی اتیسم استان در مرکز مشاوره پیوند تحت پوشش آموزش و پرورش استثنایی  بتوان خدمات تخصصی و کارآمد به این دسته از کودکان و خانواده های ایشان ارائه نمود .