نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در ششمین روز هفته بزرگداشت مقام معلم صورت گرفت

در ششمین روز هفته بزرگداشت مقام معلم صورت گرفت


تماس تلفنی رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی با معلمین شاخص کشوری و استانی و روسای ادواری آموزش پرورش استثنایی استان.

در ششمین روز از هفته بزرگداشت مقام معلم، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان در تماس تلفنی با روسای ادواری آموزش و پرورش استثنایی از بدو تاسیس همچنین معلمین شاخص و برگزیده کشوری و استانی،  هفته بزرگداشت مقام معلم را به ایشان تبریک گفتند و از زحمات و خدمات ایشان قدردانی نمودند.