نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در سومین نشست شورای مدیران مدارس استثنایی یزد مطرح شد:

در سومین نشست شورای مدیران مدارس استثنایی یزد مطرح شد:


ارائه تسهیلات قرض الحسنه در دو سطح کانون های اداره کل و ادارات نواحی و مناطق

سومین نشست شورای مدیران مدارس استثنایی یزد به میزبانی آموزشگاه دخترانه پیش حرفه ای و متوسطه ی حرفه ای رشد برگزار شد.

پایدار مدیر اداره ی آموزش و پرورش استثنایی در خصوص طرح ها و برنامه های استانی و کشوری در حوزه های آموزشی ، توانبخشی ، تربیت بدنی و پرورشی دانش آموزان استثنایی بیان کرد.

دراین نشست کارشناس مسئولان آموزش ، تشخیص و توانبخشی فعالیت های آموزشی و توانبخشی ، تربیت بدنی و پرورشی دانش آموزان استثنایی در حال اجرا و برنامه های آینده ی این واحد در ارتباط با دانش افزایی کارکنان و بهبود کیفیت آموزش و خدمات حمایتی به دانش آموزان با نیازهای ویژه را بیان کردند.

با عنایت به اهداف و برنامه های آموزش و پرورش استان ارائه خدمات رفاهی به کارکنان تحت پوشش ، رئیس اداره ی رفاه اداره کل آموزش و پرورش استان ،مدیر و معاون بانک قرض الحسنه رسالت استان یزد درخصوص تسهیلات بانک قرض الحسنه رسالت حضور داشتند.

پایدار مدیریت آموزش و پرورش استثنایی از تفاهم نامه ی اداره کل آموزش وپرورش استان و بانک قرض الحسنه رسالت و ارائه تسهیلات قرض الحسنه در دو سطح کانون های اداره کل و ادارات نواحی و مناطق و طرح جدید تحت عنوان کانون مدارس خبر داد.

در پایان از کارگاه و نمایشگاه تولیدات دستی دانش آموزان پیش حرفه ای آموزشگاه رشد و پروژه در حال احداث ویژه دانش آموزان جسمی و حرکتی در مجاورات آموزشگاه بازدید شد.