نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در راستای بسته تحولی مدرسه انطباقی انجام شد، نهضت آموزش زبان اشاره و خط بریل

در راستای بسته تحولی مدرسه انطباقی انجام شد، نهضت آموزش زبان اشاره و خط بریل


برگزاری برگزاری دوره های آموزشی زبان اشاره و خط بریل

پایدار رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد گفت : بر اساس آمار های ملی و بین المللی بین 10 تا 15 درصد از افراد جامعه به نوعی دارای نیازهای ویژه هستند و در این میان افراد دارای معلولیت های بینایی و شنوایی مشکلات خاصی در برقراری ارتباط و حضور موثر در جامعه دارند لذا آموزش و پرورش به عنوان متولی امر تعلیم و تربیت این کودکان و در راستای تحقق عدالت آموزشی و اجتماعی ضمن مهیا کردن شرایط تحصیل برای چنین دانش آموزانی  با طراحی و اجرای بسته تحولی مدرسه انطباقی فعالیتی هایی با عنوان « نهضت آموزش زبان اشاره»  و « خط بریل »  را برای معلمین و مربیان در ارتباط با این دانش آموزان ، والدین و اعضای خانواده این دانش آموزان و نمایندگانی از سایر دستگاه هاو نهاد های دولتی و غیر دولتی در نظر گرفته است.

وی هدف از برگزاری چنین دوره هایی را:

- افزایش اطلاعات فراگیران در زمینه برقراری ارتباط با افراد آسیب دیده شنوایی و آسیبدیده  بینایی

- مرتفع ساختن مشکلات برقراری ارتباط با افراد آسیب دیده شنوایی در  مراجعه به مراکز  دولتی و غیر دولتی

- توجه به شأن و کرامات افراد آسیب دیده بینایی و شنوایی

- شكوفا نمودن استعدادهاي بالقوه این دسته از دانش آموزان

- هماهنگي روش آموزش زبان با به كار گيري يك الگوی واحد در سراسر مدارس كشور

- و تامین  نيروها ي متخصص و آموزش ديده در اين زمينه دانست

پایدار خاطر نشان ساخت با توجه به شرایط موجود و شیوع ویروس کرونا این دوره ها به میزان 40 ساعت و به صورت مجزا از اوایل آذر ماه به صورت مجازی و با شرکت تعداد 80 نفر در دوره زبان اشاره و 23 نفر در دوره خط بریل در حال برگزار است .