نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش دانش آموزان با نیازهای ویژه استان یزد در سیزدهمین دوره مسابقات قران و عترت کشور

درخشش دانش آموزان با نیازهای ویژه استان یزد در سیزدهمین دوره مسابقات قران و عترت کشور


در سیزدهمین دوره مسابقات قرآن وعترت که در شهر مشهد درمرداد ماه ۹۶ برگزار شد حدود۴۰۰نفر از دانش آموزان با هم به رقابت ورفاقت پرداختند ازبین ۱۲نفرسهمیه استان یزد این عزیزان حایز رتبه شدند :

در سیزدهمین دوره مسابقات قرآن وعترت که در شهر مشهد  درمرداد ماه ۹۶ برگزار شد حدود۴۰۰نفر از دانش آموزان با هم به رقابت ورفاقت پرداختند  ازبین ۱۲نفرسهمیه استان یزد این عزیزان حایز رتبه شدند :

??گروه نابینا :

_ فاطمه موحدی فر رشته نهج البلاغه رتبه اول (دبيرستان فرزانگان)

_زينب قنبریان رشته انشای نماز رتبه اول (دبيرستان دكتر علومي )

_انسيه سادات رضوی رشته حفظ ده جزء رتبه اول(دبيرستان علوم ومعارف اسلامي)

??در گروه کم توان :

_ هانیه زارع رشته نهج البلاغه دوره دوم رتبه اول (آموزشگاه رشد)

- فاطمه طاهری نژاد رشته نهج البلاغه دوره اول مقام دوم  (آموزشگاه رشد)

- فاطمه نعمتخواه رشته صحيفه سجاديه دوره دوم مقام دوم(آموزشگاه رشد)

- فاطمه امیری  رشته صحيفه سجاديه  دوره اول مقام دوم(آموزشگاه رشد)