نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش تیم والیبال دختران ناشنوای استان یزد در نوزدهمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان ناشنوای کشور

درخشش تیم والیبال دختران ناشنوای استان یزد در نوزدهمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان ناشنوای کشور


نوزدهمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیب دیده شنوایی از ۱۵ تا ۲۰ مرداد در تبریز برگزار شد که در رقابت بین تیمهای منتخب یزد ، تهران ، مازندران ، خراسان رضوی و کرمان تیم اعزامی از استان یزد موفق به کسب رتبه اول کشور گردید.

نوزدهمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیب دیده شنوایی از ۱۵ تا ۲۰ مرداد در تبریز برگزار شد که در رقابت بین تیمهای منتخب یزد ، تهران ، مازندران ، خراسان رضوی و کرمان تیم اعزامی از استان یزد موفق به کسب رتبه اول کشور گردید.

ضمنا در این دوره از مسابقات تیم  استان های خراسان رضوی و شهر تهران به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.

قابل ذکر است خانم ها فلاح و شکراللهی از آموزشگاه باغچه بان یزد به عنوان سرپرست و مربی دانش آموزان را همراهی و هدایت می کردند.