نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور معاون وزیر و رییس سازمان آموزش و پرورش اسثتنایی در مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده پیوند

حضور معاون وزیر و رییس سازمان آموزش و پرورش اسثتنایی در مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده پیونددر بازدیدی که معاون وزیر و ریاست سازمان آموزش و پرورش استثنایی از اولین مرکز راهنمایی و مشاوره خانواده پیوند شهرستان یزد داشتند، پایدار رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی گزارشی ازفعالیت های عمرانی مرکز با مشارکت خیرین ، زمان راه اندازی ، فعالیت ها و برنامه های مرکز را ارائه نمود.