نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور رییس اداره در آموزشگاه پیش حرفه و متوسطه حرفه‌ای پسرانه تلاش یزد

حضور رییس اداره در آموزشگاه پیش حرفه و متوسطه حرفه‌ای پسرانه تلاش یزدپایدار ضمن حضور در کلاس های دانش آموزان از کارگاه های مشبک،نقاشی، گلخانه ، تولید قارچ نیز دیدن کردند.