نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جنگ خانوادگی دهه فجر

جنگ خانوادگی دهه فجرجنگ خانوادگی دهه فجر با حضور همکاران شاغل و پیشکسوتان آموزش و پرورش استثنایی و خانواده محترم ایشان و جمعی از دانش آموزان با نیازهای ویژه .

این جنگ با مشارکت موسسه خیریه همیاران توانخواهان یزد در مجموعه فرهنگی رفاهی بانک صادرات برگزار شد.