نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جناب آقای علی محمد دوشا و همکاران گرامی در آموزشگاه شادی

جناب آقای علی محمد دوشا و همکاران گرامی در آموزشگاه شادی


جناب آقای علی محمد دوشا و همکاران گرامی در آموزشگاه شادی

با عرض تبریک  که به پاس زحمات دلسوزانه و مجدانه شما، درسال تحصیلی 92-93 به عنوان عضو برتر انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان معرفی واز طرف مدیر کل انجمن اولیا و مربیان کشور آقای علی اصغر احمدی لوح سپاس دریافت نمودید.