نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جناب آقای سیدمصطفی مظلومی مدیر محترم آموزشگاه نشاط

جناب آقای سیدمصطفی مظلومی مدیر محترم آموزشگاه نشاطاکنون که به افتخار بازنشستگی نائل آمده اید، برخود واجب می دانیم مراتب سپاس و تشکر خالصانه خود را از زحمات بی دریغ و دلسوزانه جنابعالی در طول دوران خدمتتان در مدارس استثنایی ابراز نماییم.

امید است این دوران از پربارترین و با نشاط ترین مراحل زندگی پرثمرتان باشد.  سعادتمندی و توفیق روز افزون شما و خانواده محترمتان را از خداوند متعال خواستاریم.