نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه پرسش و پاسخ پیرامون سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان در اداره آموزش و پرورش ناحیه یک یزد

جلسه پرسش و پاسخ پیرامون سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان در اداره آموزش و پرورش ناحیه یک یزددر این جلسه که با حضور روسای آموزش و پرورش استثنایی استان، ناحیه یک یزد، معاون و کارشناسان دو طرف و جمعی از مدیران مدارس دوره اول ابتدایی ناحیه یک یزد برگزارشد اهم مسائل و ابهاماتي که در خصوص سنجش سلامت وجود داشت مورد بررسی قرار گرفت.