نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن ویژه دانش آموزان سندرم داون

جشن ویژه دانش آموزان سندرم داوناین جشن با حضور دانش آموزان سندرم داون شهرستان یزد در رستوران  باغ عروسک ها برگزار شد.